Przystąp do Nas!

    Najważniejsze dokumenty informacje:
  • Statut KSz Gryf Szczecin znajdziesz tutaj klik
  • Deklarację Członkowską można otrzymać w klubie lub ściągnąć stąd klik
  • Kartę sztywną wypełnia się w klubie.
  • Centralny Rejestr PZSzach klik
  • Skrót ZZSzach oznacza Zachodniopomorski Związek Szachowy.
  • Skrót PZSzach oznacza Polski Związek Szachowy.
  • Składka członkowska na rok 2012 r. wynosi 50,00 zł.

1. Jak zostać członkiem Klubu Szachowego Gryf Szczecin?
Aby zostać członkiem klubu, należy zapoznać się ze statutem, wypełnić i podpisać czytelnie Deklarację Członkowską oraz uregulować składkę roczną.

2. Czy uczestnik zajęć/treningów automatycznie staje się członkiem klubu?
Nie. Statut klubu nie przewiduje innego traktowania uczestników zajęć. Oznacza to konieczność spełnienia warunków opisanych w punkcie 1.

3. Jak dokonać rejestracji w Centralnym Rejestrze PZSzach i wyrobić legitymację szachową?
Aby dokonać rejestracji, musisz być członkiem klubu. Następnie należy wypełnić tzw. "kartę sztywną" (część przeznaczoną dla zawodnika). Jeśli chcesz wyrobić także legitymację szachową, należy dodatkowo przynieść zdjęcie. Resztą formalności zajmie się klub, który opłaci też koszty rejestracji w ZZSzach i PZSzach oraz legitymacji szachowej.

4. Czy można być członkiem wielu klubów/stowarzyszeń szachowych?
Tak, z zastrzeżeniem, że reprezentować w zawodach można tylko jeden. W przypadku szachów, jeśli nie są to zawody branżowe, będzie to klub określony w Centralnym Rejestrze PZSzach.

5. Dlaczego warto wstąpić do KSz Gryf Szczecin?
Wstąpienie do klubu daje wielokierunkowe korzyści, które nie sposób opisać w kilku zdaniach. To przede wszystkim szansa na rozwój talentu szachowego pod okiem doświadczonych szkoleniowców, u których zawsze uzyskasz cenne wskazówki i porady. To także możliwość miłego i twórczego spędzenia wolnego czasu w gronie osób dzielących tę samą pasję.
Jeśli myślisz o udziale w zawodach rangi mistrzostw międzywojewódzkich, albo mistrzostw Polski, to z nami łatwiej przebrniesz przez uciążliwe wytyczne, regulaminy i inne warunki, których spełnienie jest konieczne do uzyskania licencji szachowej, czy też samego udziału w zawodach. To właśnie klub jest najlepszym pośrednikiem w kontaktach z innymi związkami, klubami sportowymi i organizatorami tych imprez.
Należy mieć świadomość, że życie codzienne klubu, to nie tylko szachy. W tle jest wiele miejsca dla ludzi np. rodziców którzy chcieliby zaangażować się w sprawy organizacyjne. Daje wam to realny wpływ na rozwój klubu i wyznaczanie kierunków jego działania. Na porządku dziennym są osoby, które "małymi kroczkami" zdobywają znakomite doświadczenie podczas organizacji imprez czy wyjazdów na zawody. Nierzadko tak zdobyte doświadczenie staje się pomocne w pracy zawodowej i życiu codziennym.
Do korzyści łatwo mierzalnych należy zaliczyć zniżki na udział w organizowanych przez nas turniejach oraz w miarę możliwości bezpośrednie wsparcie finansowe dla najlepszych zawodników.

Artykuł ze strony Szachy :: Klub Szachowy Gryf Szczecin
http://www.szachy.szczecin.pl/