Klub Szachowy Gryf Szczecin
70-552 Szczecin, al. Wyzwolenia 7/U11
NIP 852-23-92-463 REGON 812-621-802
Tel. 666-247-147 mail: klub@szachy.szczecin.pl
Konto bankowe: BOŚ Bank 82 1540 1085 2030 9140 0585 0001


   

MENU

   Strona główna
   Fotogaleria
   Informacje Różne
   Artykuły
   Partie
   Archiwum
   Wyszukiwarka
   Linki


ZAPOWIEDZI

   Turnieje Regionalne
   Turnieje Ogólnopolskie


WYNIKI

   Wyniki Turniejów
   4 Pory Roku


KSz Gryf Szczecin

   Lokalizacja Siedziby
   Przystąp do KSz Gryf!
   Szkolenie Zawodników
   Prasa o Nas
   Zarząd
   Statut
   Informacje Kontaktowe
   Mecenasi i Partnerzy
   Historia
Drodzy Internauci!
Pragniemy zaprosić was na nową stronę Klubu Szachowego Gryf Szczecin opublikowaną pod adresem www.gryfszczecin.org


17 marca rozpoczynają się Mistrzostwa Polski Juniorów do lat 16 i 18, które będziemy już relacjonowali na nowej www. Tam też znajdziecie zaległe relacje z ostatnio organizowanych zawodów.
Na nowej stronie zupełnie przebudowaliśmy sposób nawigacji (rezygnacja z menu bocznego), dzięki czemu strona jest w pełni kompatybilna z urządzeniami mobilnymi jak np popularne smartfony. Ponadto strona została przeniesiona na jeden z najlepszych serwerów dostępnych na rynku, dzięki czemu strony powinny otwierać się znacznie szybciej niż obecnie.
Stara strona będzie funkcjonowała do czasu przeniesienia archiwum wyników. To nasza historia, więc nie ma takiej opcji, abyśmy mieli je ot tak skasować.
Niestety jest to proces czasochłonny, gdyż dane muszą być przenoszone ręcznie i wymagają ponownego formatowania oraz sprawdzania poprawności działania odsyłaczy (np. wiele stron m.in. z wynikami przestało istnieć). Dopiero gdy proces ten dobiegnie końca, obecna domena www.szachy.szczecin.pl zostanie przekierowana na nową stronę.


Regulamin cyklu "CZTERY PORY ROKU" 2006

(997 razem słów w tym tekście)
(2854 Odsłon)   Strona gotowa do druku

REGULAMIN otwartych turniejów szachowych z cyklu "4 PORY ROKU"


ORGANIZATOR
Szczecińskie Stowarzyszenie Szachowe

CELE ROZGRYWEK
Popularyzacja gry szachowej wśród mieszkańców Szczecina i okolic, a zwłaszcza dzieci i młodzieży
Integracja środowiska szachowego
Podnoszenie umiejętności i kwalifikacji szachowych

SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY
Cykl rozgrywek "4 PORY ROKU" składać się będzie z 4 turniejów. Intencją Organizatora jest, aby poszczególne turnieje odbyły się po jednym w każdym kwartale. Poszczególne turnieje rozgrywane będą w MOK Dąbie ul. Goleniowska 67, w klubie DELTA ul. Racławicka 10, SP nr 63 ul, Grodzka 23 lub w innym podanym przez Organizatora miejscu w zależności od możliwości lokalowych. Komunikaty będą ogłaszane z odpowiednim wyprzedzeniem na stronie internetowej Organizatora.

TURNIEJ A - otwarta grupa Open dla wszystkich chętnych
TURNIEJ B - dzieci do lat 12 (ur. w 1994 r. i młodsze)


Turnieje odbywać się będą na dystansie 7 rund, kojarzenie komputerowe systemem szwajcarskim, tempo gry 15 minut na zawodnika.

W poszczególnych turniejach zawodnicy gromadzić będą punkty do klasyfikacji łącznej cyklu "4 PORY ROKU". Ilość zdobytych punktów zależy od zajętego miejsca w danym turnieju:
      1 miejsce - 25 pkt. 
      2 miejsce - 20 pkt. 
      3 miejsce - 16 pkt. 
      4 miejsce - 14 pkt. 
      5 miejsce - 12 pkt. 
      6 miejsce - 11 pkt. 
      7 miejsce - 10 pkt. 
      8 miejsce - 9 pkt. 
      9 miejsce - 8 pkt. 
     10 miejsce - 7 pkt. 
     11 miejsce - 6 pkt. 
     12 miejsce - 5 pkt. 
     13 miejsce - 4 pkt. 
     14 miejsce - 3 pkt. 
     15 miejsce - 2 pkt. 
  pozostali uczest. - 1 pkt.
Uwaga: łączna klasyfikacja punktowa będzie prowadzona oddzielnie dla grupy Open (turnieje A) oraz dzieci do lat 12 (turnieje B)

PRZEPISY GRY I OCENA WYNIKÓW

Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE. Za zwycięstwo w partii zawodnik otrzymuje 1 pkt., za remis 0,5 pkt., za porażkę 0 pkt.
Kolejność w turnieju szwajcarskim, przy jednakowej ilości punktów ustala się w oparciu o n/w kryteria:
 1. Buhcholz bez skrajnych wyników,
 2. Buhcholz pełny,
 3. progress,
 4. liczba zwycięstw.
WARUNKI UCZESTNICTWA
W turniejach z cyklu "4 PORY ROKU" mogą brać udział wszyscy chętni po uiszczeniu wpisowego i zachowaniu postawy fair play. Wpisowe należy opłacać u Organizatora bezpośrednio przed każdym turniejem.

WPISOWE
Do turniejów A:
15 zł - wszyscy uczestnicy w wieku od 18 do 60 lat
12 zł - seniorzy pow. 60 lat, juniorzy do lat 18
10 zł - członkowie Szczecińskiego Stowarzyszenia Szachowego (w przypadku nie zalegania z opłacaniem składek członkowskich), juniorzy Szczecińskiego Stowarzyszenia Szachowego

Do turniejów B:
12 zł - dla wszystkich uczestników do lat 12
10 zł - juniorzy Szczecińskiego Stowarzyszenia Szachowego

Zapisy do turnieju B przyjmowane będą po okazaniu legitymacji szachowej zawodnika, legitymacji szkolnej lub innego dokumentu stwierdzającego wiek zawodnika.

PRZEZNACZENIE WPISOWEGO
 • z poszczególnych turniejów A i B wpisowe rozdysponowywane będzie osobno
 • jeśli turniej nie ma sponsora wpisowe stanowi podstawę nagród finansowych
 • 20% sumy wpisowego z każdego poszczególnego turnieju będzie przeznaczone na nagrody w turnieju kończącym cykl rozgrywek (JESIEŃ) dla zwycięzców łącznej klasyfikacji punktowej cyklu "4 PORY ROKU" w poszczególnych kategoriach
 • w sytuacji, gdy suma wpisowego jest niższa od zadeklarowanych nagród różnicę dopłaca Organizator
 • w sytuacji, gdy suma wpisowego jest wyższa od zadeklarowanych nagród Organizator nie gwarantuje podwyższenia funduszu nagród
 • 10% sumy wpisowego przeznaczane jest na działalność Szczecińskiego Stowarzyszenia Szachowego


 • NAGRODY W TURNIEJU "ZIMA Z SZACHAMI"

  W turniejach A:
 • I - 150,00 zł
 • II - 100,00 zł
 • III - 50,00 zł

 • W dodatkowych klasyfikacjach:
 • - najlepszy senior pow. 60 lat - 20,00 zł*
 • - najlepszy junior do lat 18 - 20,00 zł*
 • - najlepsza juniorka do lat 18 - 20,00 zł*

 • * - nagrody nie będą łączone i będą przyznawane w dodatkowych klasyfikacjach jeśli zawodnik (zawodniczka) nie zajmie miejsca w pierwszej trójce turnieju. Nagrody będą przyznawane tylko w przypadku gdy w rywalizacji uczestniczyło minimum dwóch zawodników spełniających kryteria: junior do lat 18, juniorka do lat 18, senior pow. 60 lat.

  W turniejach B (rzeczowe):
 • dla pierwszych trzech zawodników

 • W dodatkowych klasyfikacjach:
 • dla najlepszego juniora do lat 8,10,12*
 • dla najlepszej juniorki do lat 8,10,12*
 • dla wszystkich uczestników słodycze lub drobne gadżety

 • * - nagrody nie będą łączone, tzn. jeśli zawodnik (zawodniczka) zajmie miejsce w pierwszej trójce turnieju otrzymana nagroda z puli dla pierwszych trzech zawodników jest jednocześnie nagrodą w danej kategorii wiekowej

  NAGRODY NA ZAKOŃCZENIE CYKLU "4 PORY ROKU"

  W turniejach A (finansowe):
 • dla pierwszych trzech zawodników
 • dla najlepszego seniora pow. 60 lat
 • dla najlepszego juniora do lat 18
 • dla najlepszej juniorki do lat 18


 • W turniejach B (rzeczowe):
 • dla najlepszego juniora do lat 8,10,12
 • dla najlepszej juniorki do lat 8,10,12


 • Uwaga: nagrody odbierane są osobiście na ceremonii zakończenia turnieju, w przeciwnym wypadku przepadają.

  UWAGI ORGANIZACYJNE
  Za ubezpieczenie zawodników odpowiadają kluby delegujące lub rodzice / opiekunowie.

  PROSIMY O ZABIERANIE ZE SOBĄ SPRZĘTU SZACHOWEGO NA TURNIEJE, ZWŁASZCZA ZEGARÓW.


  Ostateczna interpretacja treści komunikatu należy do Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w niniejszym komunikacie.

  

[ Wróć do Regulaminy rozgrywek | Spis sekcji ]
:: © 2003-2012 Klub Szachowy Gryf Szczecin ::