Regulamin cyklu "4 PORY ROKU O PUCHAR REKTORA POLITECHNIKI SZCZECIŃSKIEJ"

I. ORGANIZATORZY

 • Szczecińskie Stowarzyszenie Szachowe
 • Klub Uczelniany AZS Politechnika Szczecińska
II. CEL ROZGRYWEK
 • Popularyzacja gry w szachy wśród mieszkańców Szczecina i okolic, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży oraz środowiska akademickiego
 • Integracja środowiska szachowego
 • Podnoszenie umiejętności i kwalifikacji szachowych
III. TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWEK
 • Cykl rozgrywek "4 PORY ROKU O PUCHAR REKTORA POLITECHNIKI SZCZECIŃSKIEJ" składać się będzie z 4 turniejów - zima, wiosna, lato, jesień.
IV. SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY
  Zawodnicy zostaną podzieleni na dwie grupy:
 • Grupa A - grupa otwarta dla wszystkich chętnych;
 • Grupa B - dla dzieci początkujących urodzonych w 1996 roku lub młodszych, posiadających ranking do 1400.
  Obowiązuje system szwajcarski na dystansie 9 rund. W przypadku niskiej frekwencji dopuszcza się rozegranie zawodów systemem rundowym(kołowym).
  Kojarzenie komputerowe , tempo gry 15 minut na zawodnika.

  W poszczególnych turniejach zawodnicy gromadzić będą punkty do klasyfikacji łącznej cyklu "4 PORY ROKU O PUCHAR REKTORA POLITECHNIKI SZCZECIŃSKIEJ". Ilość zdobytych punktów zależy od zajętego miejsca w danym turnieju:

  miejsce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  punkty 100 80 60 50 45 40 36 32 29 26 24 22 20 18 16
  miejsce 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 +
  punkty 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

  Uwaga:
  a) łączna klasyfikacja punktowa będzie prowadzona oddzielnie dla każdej grupy.
  b) W przypadku gdy zawodnik rozpoczynający zmagania w grupie B podniesie swój ranking i będzie on wyższy niż 1400, zachowuje możliwość kontynuowania cyklu w tej samej grupie. W przypadku gdy wyrazi wolę gry w grupie A, wtedy za każdy turniej który wcześniej rozegrał w grupie B otrzyma jeden punkt do klasyfikacji w grupie A.
V. PRZEPISY GRY I OCENA WYNIKÓW
  Obowiązują przepisy aktualne przepisy gry FIDE dla szachów szybkich.

  Kolejność w turnieju szwajcarskim, ustala się w oparciu o n/w kryteria:
  1. Liczba zdobytych punktów
  2. Buhcholz bez skrajnych wyników,
  3. Buhcholz pełny,
  4. liczba zwycięstw,
  5. progress,
  6. wynik bezpośredniego pojedynku,

  Kolejność w turnieju rundowym (kołowym), ustala się w oparciu o n/w kryteria:
  1. Liczba zdobytych punktów
  2. Sonneborn Berger,
  3. liczba zwycięstw,
  4. bezpośredni pojedynek,
VI. WARUNKI UCZESTNICTWA
  Warunkiem udziału w turnieju jest:
 • uiszczenie wpisowego w dniu zawodów
 • wysłanie zgłoszenie za pomocą formularza na stronie Internetowej:
  - zgłoszenia do grupy A: klik
  - zgłoszenia do grupy B: klik
  lub na sali gry od godz. 9.00 do 9.35
VII. WPISOWE
 • Wysokość wpisowego zostanie podana w komunikatach poszczególnych turniejów/li>
VIII. NAGRODY
  W przypadku braku sponsorów podstawą funduszu nagród jest wpisowe. Fundusz nagród zostanie podany w komunikatach poszczególnych turniejów
IX. NAGRODY NA ZAKOŃCZENIE CYKLU "4 PORY ROKU"
  20% wpisowego z każdego turnieju zostanie przeznaczone na fundusz nagród w klasyfikacji łącznej na zakończenie cyklu.

   W grupie A:
  • Najlepszy zawodnik cyklu otrzyma puchar ufundowany przez Rektora Politechniki Szczecińskiej
  • dla pierwszych trzech zawodników (finansowe)
  • dla najlepszego juniora do lat 15 (finansowa)
  • dla najlepszej juniorki do lat 15 (finansowa)
  • dla najlepszego studenta Politechniki Szczecińskiej (finansowa lub rzeczowa)
  • dla najlepszej studentki Politechniki Szczecińskiej (finansowa lub rzeczowa)
  • dla najlepszego pracownika Politechniki Szczecińskiej (finansowa lub rzeczowa)
  • dla najlepszego zawodnika PS bez kategorii (finansowa lub rzeczowa)

  • W grupie B (rzeczowe):
  • za miejsca I-III w klasyfikacji ogólnej
  Uwaga: nagrody odbierane są osobiście na ceremonii zakończenia turnieju, w przeciwnym wypadku przepadają.
X. UWAGI ORGANIZACYJNE
 • PROSIMY O ZABIERANIE ZE SOBĄ NA TURNIEJ ZEGARÓW SZACHOWYCH.
 • Za ubezpieczenie zawodników odpowiadają kluby delegujące lub rodzice / opiekunowie.
 • Ostateczna interpretacja treści komunikatu należy do Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w niniejszym komunikacie.


    4641  odsłon